Skala tornad TORRO

Międzynarodową skalę tornad przetłumaczono ze strony https://www.torro.org.uk/research/tornadoes/tscale. Została ona opracowana w 1972 roku przez dr. G. Terence Meaden’a.  Ocenia nie tylko potencjalne szkody, ale również i prędkość wiatru w wirze. Jednakże, w związku z ciężką, precyzyjną oceną siły tornad, dopuszcza się klasyfikację bazującą na podstawie sąsiadujących punktów skali, oceniając tornado np. jako T2-T3 w skali Torro. Dla wolno przemieszczających się tornad, należy przyjąć klasyfikację nieco niższą w skali, gdyż powodują one więcej szkód, ze względu na swoją niską prędkość ruchu. Dopuszcza się używanie skali tornad Torro również do oceniania siły wiatru prostoliniowego. 

Skala tornad TORRO

Skala Deskrypcja Prędkość wiatru [m/s] Prędkość wiatru [km/h] Potencjalne uszkodzenia
T0 lekkie 17 – 24 m/s 61 – 89 km/h Luźna, lekka ściółka unoszona spiralnie z powierzchni gruntu, namioty i markizy poważnie uszkodzone, zrywane pojedyncze dachówki, widoczny szlak tornada na uprawach, przewrócone śmietniki, meble ogrodowe, doniczki.
T1 łagodne 25 – 32 m/s 90 – 118 km/h Leżaki, ciężkie przedmioty i rośliny unoszone w powietrzu, uszkodzone szopy, stodoły, płytki, dachówki, kominy, przewrócone płoty drewniane, uszkodzone niektóre żywopłoty, drzewa oraz okna.
T2 umiarkowane 33 – 41 m/s 119 – 149 km/h Uszkodzone domy holenderskie, przyczepy campingowe, zniszczone stodoły i szopy, zerwane niektóre dachy, wyrwane drzwi i okna ze słabszych konstrukcji, drzewa poskręcane i powyrywane z korzeniami, wyrwane maski samochodów, przewrócone słabsze i starsze ceglane ściany.
T3 silne 42 – 51 m/s 150 – 185 km/h Domy holenderskie i lżejsze przyczepy poważnie uszkodzone/przewrócone, zniszczone garaże i słabsze budynki gospodarcze, odsłonięte belki dachowe domów, drzewa wyrywane z korzeniami, cięższe przedmioty unoszone w powietrzu, powodujące szkody wtórne przez wybijanie okien, gruz przemieszczany na duże odległości, drżenie domów, błoto na ścianach.
T4 poważne 52 – 61 m/s 186 – 219 km/h Unoszone samochody, domy holenderskie i przyczepy w powietrzu – całkowicie zniszczone, dachy zrywane całkowicie z domów, niszczone szczyty niektórych budynków, poskręcane znaki drogowe, niektóre drzewa w powietrzu, gruz przenoszony nawet na odległość 2 kilometrów.
T5 mocne 62 – 72 m/s 220 – 259 km/h Lewitujące ciężkie samochody terenowe, niszczone ściany, dachy i wyższe kondygnacje budynków, przedmioty wysysane z wnętrza domów, łamane słupy energetyczne, starsze i słabsze budynki całkowicie zniszczone.
T6 umiarkowanie – niszczycielskie 73 – 83 m/s 260 – 299 km/h Poważnie zniszczone solidne budynki, cegły i płyty betonowe latają w powietrzu, stanowiąc duże zagrożenie, przedmioty powbijane w ściany budynków.
T7 silnie – niszczycielskie 84 – 95 m/s 300 – 344 km/h Domy drewniane, jak i murowane całkowicie zniszczone, zrównane z ziemią lub wyraźnie uszkodzone hale magazynowe o konstrukcji stalowej, przewracane lokomotywy, korony drzew “oskalpowane” przez latające przedmioty.
T8 poważnie – niszczycielskie 96 – 107 m/s 345 – 385 km/h Samochody wyrzucane na duże odległości, stal i ciężki gruz latające w powietrzu, wyraźne zniszczenia również na obrzeżach ścieżki tornada.
T9 mocno – niszczycielskie 108 – 120 m/s 386 – 434 km/h Zburzone budynki o konstrukcji stalowej, unoszone całe pociągi, drzewa całkowicie oskalpowane, przetrwanie mieszkańców zależy wyłącznie od schronienia pod poziomem gruntu.
T10 super tornado 121 – 134 m/s 435 – 485 km/h Budynki odrywane od fundamentów i przenoszone na znaczne odległości, równanie z ziemią wszystkiego, co tornado spotka na swojej drodze.