Skala tornad Fujity

Międzynarodową skalę tornad przetłumaczono ze strony https://www.torro.org.uk/research/tornadoes/tscale. Została ona opracowana w 1972 roku przez dr. G. Terence Meaden’a.  Ocenia nie tylko potencjalne szkody, ale również i prędkość wiatru w wirze. Jednakże, w związku z ciężką, precyzyjną oceną siły tornad, dopuszcza się klasyfikację bazującą na podstawie sąsiadujących punktów skali, oceniając tornado np. jako T2-T3 w skali Torro. Dla wolno przemieszczających się tornad, należy przyjąć klasyfikację nieco niższą w skali, gdyż powodują one więcej szkód, ze względu na swoją niską prędkość ruchu. Dopuszcza się używanie skali tornad Torro również do oceniania siły wiatru prostoliniowego. 

Skala tornad Fujity

Skala Deskrypcja Prędkość wiatru Potencjalne zniszczenia
F0 lekkie 64 – 116 km/h Niektóre kominy uszkodzone, połamane gałęzie i słabsze drzewa, pozrywane banery reklamowe, połamane znaki drogowe.
F1 umiarkowane 117 – 180 km/h Dolna granica to prędkość wiatru huraganowego.
F2
F3
F4
F5