Skala gradu TORRO

Skala gradu została przetłumaczona ze strony https://www.torro.org.uk/research/hail/hscale. Jak definiują autorzy, zniszczenia zależą od wielkości gradzin, ich ilości (natężenia), tekstury, siły prądów zstępujących, prędkości przemieszczania się burzy oraz wiatru przy ziemi, a sama skala została opracowana dla Wielkiej Brytanii. W związku z powyższym, skala powinna ulegać modyfikacji, w zależności od kraju i typu budynków oraz materiałów używanych do ich konstrukcji. Warto wiedzieć, że przykładowo grad, zakwalifikowany wg rozmiaru jako H5, może wyrządzić szkody znacznie większe, zbliżone do gradzin o wyższej klasyfikacji, jeśli towarzyszy mu np. silny wiatr. 

Skala gradu TORRO

Skala Kategoria Rozmiar gradzin Typowe uszkodzenia
H0 grad 0,5 cm Niepowodujący szkód.
H1 potencjalnie szkodliwy 0,5 – 1,5 cm Niewielkie, ogólne uszkodzenia roślin i upraw.
H2 znaczący 1,0 – 2,0 cm Znaczące szkody w owocach, uprawach i roślinności.
H3 silny/ciężki 2,0 – 3,0 cm Znaczące szkody w owocach, uprawach, uszkodzenia konstrukcji szklanych i plastikowych.
H4 silny/ciężki 2,5 – 4,0 cm Powszechne uszkodzenia szyb i karoserii pojazdów.
H5 destrukcyjny 3,0 – 5,0 cm Masowe zniszczenia szyb, uszkodzenia dachówek, znaczne ryzyko obrażeń.
H6 destrukcyjny 4,0 – 6,0 cm Uszkodzenia poszyć samolotów, ślady na ceglanych ścianach.
H7 destrukcyjny 5,0 – 7,5 cm Znaczące uszkodzenia dachów, ryzyko odniesienia poważnych obrażeń.
H8 destrukcyjny 6,0 – 9,0 cm Poważne zniszczenia nadwozi samolotów.
H9 ekstremalna burza gradowa 7,5 – 10,0 cm Rozległe uszkodzenia konstrukcji, ryzyko poważnych, a nawet śmiertelnych obrażeń dla osób, przebywających na otwartej przestrzeni.
H10 ekstremalna burza gradowa > 10,0 cm Rozległe uszkodzenia konstrukcji, ryzyko poważnych, a nawet śmiertelnych obrażeń dla osób, przebywających na otwartej przestrzeni.

Rozmiar i średnica gradu

Kod rozmiaru Maksymalna średnica Deskrypcja
0 0,5 – 0,9 cm groszek
1 1,0 – 1,5 cm kulka naftalinowa
2 1,6 – 2,0 cm winogrono
3 2,1 – 3,0 cm orzech
4 3,1 – 4,0 cm piłka do squasha
5 4,1 – 5,0 cm piłka golfowa
6 5,1 – 6,0 cm kurze jajo
7 6,1 – 7,5 cm piłka tenisowa
8 7,6 – 9,0 cm pomarańcze
9 9,1 – 10,0 cm grejpfrut
10 > 10,0 cm melon