Skala Gradu Torro

Skala gradu Torro wyróżnia 10 wartości, które zmieniają się wraz ze wzrostem rozmiaru kul gradowych oraz rodzajem szkód. Skala dotyczy Wielkiej Brytanii i w zależności od rodzaju materiałów i budownictwa zastosowanego w innych krajach, może wymagać modyfikacji. Na rodzaj szkód wyrządzonych przez grad ma wpływ zarówno jego wielkość jak i kształt gradzin. Poniżej przedstawiono tabelę szkód w zależności od rozmiaru gradu, a także porównanie rozmiaru gradzin do różnego typu przedmiotów.

Porównanie rozmiaru gradu do przedmiotów

Źródła:

  • Tornado and Storm Research Organisation, http://www.torro.org.uk/hscale.php