Skala Fujity

Skala Fujity została opracowana w 1971 roku przez Tetsuye Theodora Fujitę z Uniwersytetu Chicago. Kilkadziesiąt lat później została zmodyfikowana. Nie można jej traktować dosłownie, gdyż prędkości wiatrów podane w skali nie zostały zweryfikowane w nauce i inżynierii. Różne prędkości wiatrów mogą powodować podobne szkody, w związku z czym, aby ocenić dokładną prędkość wiatru, potrzebna jest dokładna analiza inżynierska.  

W latach 2000-2004, oryginalna skala została zmodyfikowana przez “Fujita Scale Enhancement Project”. Zmodyfikowano prędkości wiatrów, a także charakterystykę zniszczeń. Zniszczenia budynków w zależności od siły wiatru zostały lepiej dobrane do rodzaju konstrukcji. [3] Powodem stworzenia nowej skali, były zbyt wysokie prędkości podane w oryginalnej – stwierdzono, że dane uszkodzenia są wywoływane już przy niższych prędkościach.

Źródła:

  • http://www.spc.noaa.gov/faq/tornado/f-scale.html [DoA: 10.03.2018]
  • http://www.tornadoproject.com/cellar/fscale.htm  [DoA: 10.03.2018]
  • http://www.tornadofacts.net/tornado-scale.php [DoA: 10.03.2018] [3]
  • https://www.weather.gov/ohx/20130113