Skala Beauforta

Skala gradu została przetłumaczona ze strony https://www.torro.org.uk/research/hail/hscale. Jak definiują autorzy, zniszczenia zależą od wielkości gradzin, ich ilości (natężenia), tekstury, siły prądów zstępujących, prędkości przemieszczania się burzy oraz wiatru przy ziemi, a sama skala została opracowana dla Wielkiej Brytanii. W związku z powyższym, skala powinna ulegać modyfikacji, w zależności od kraju i typu budynków oraz materiałów używanych do ich konstrukcji. Warto wiedzieć, że przykładowo grad, zakwalifikowany wg rozmiaru jako H5, może wyrządzić szkody znacznie większe, zbliżone do gradzin o wyższej klasyfikacji, jeśli towarzyszy mu np. silny wiatr.