O ostrzeżeniach

Podstawowe informacje o publikowanych na naszej stronie ostrzeżeniach meteorologicznych.

Pogoda nie tylko ekstremalna

Ostrzegamy przed zjawiskami pogodowymi mogącymi zakłócać codzienne funkcjonowanie, powodować utrudnienia w przemieszczaniu się, być szkodliwymi dla gospodarki, czy też stanowić istotne zagrożenie dla mienia oraz zdrowia i życia. Komunikaty pojawiają się zwykle na kilkanaście godzin przed wystąpieniem zagrożenia.

Zjawiska burzowe

Każdorazowo w przypadku ryzyka pojawienia się burz, bez względu na ich spodziewaną siłę.

Silne porywy wiatru

Jeśli prognozowane porywy mają przekraczać 70 km/h.

Intensywne opady deszczu

Gdy dobowa suma opadów w danej gminie może przekroczyć 25 mm.

Intensywne opady śniegu

Jeśli dobowy przyrost pokrywy śnieżnej ma być większy niż 10 cm.

Upały i mrozy

W przypadku gdy temperatury maksymalne mogą przekraczać 30 stopni, lub minimalne spadać poniżej -15.

Oblodzenia dróg

Podczas gdy spadkom temperatury poniżej 0 towarzyszą mokre nawierzchnie.

Zawieje i zamiecie śnieżne

Jeśli opady śniegu występują w towarzystwie silnych porywów wiatru.

Intensywne mgły

Gdy widoczność na drogach może spaść poniżej 100 metrów.

Szeroki wachlarz danych

Korzystamy z danych globalnych i europejskich modeli numerycznych, jak: GFS, ECMWF, WRF, ICON-D2, SWISS, UM o różnej rozdzielczości przestrzennej. Wyliczenia modeli uzupełniamy o obserwacje bieżące, w tym: obrazy radarowe, obrazy satelitarne, detektory wyładowań, pomiary ze stacji synoptycznych oraz sondaże aerologiczne. Najbardziej prawdopodobny scenariusz przedstawiamy na naszych mapach z ostrzeżeniami.

Uwzględniamy czynniki lokalne

Województwo pomorskie ze względu na zróżnicowaną rzeźbę terenu oraz bezpośrednie sąsiedztwo Bałtyku, cechują specyficzne warunki pogodowe. Czynniki lokalne determinują chociażby rodzaj opadów oraz ich intensywność, siłę porywów wiatru, dobowe maksima i minima temperatury, czy wreszcie potencjał do występowania zjawisk burzowych. Prognozując przebieg zjawisk meteorologicznych w regionie, nie można pomijać oddziaływania owych czynników. 

Oceniamy prawdopodobieństwo

Niektóre zjawiska pogodowe można przewidzieć kilkanaście, czy nawet kilkadziesiąt godzin przed ich nadejściem, a prawdopodobieństwo sprawdzalności prognozy pozostanie wysokie. Jednakże dynamiczne zjawiska, jakimi są np. burze, pojawiają się lokalnie i są jednocześnie bardzo zmiennie w czasie oraz przestrzeni. W związku z tym, nie jest możliwe przewidzenie, gdzie i o której wystąpią, a jedynie w jakim obszarze mogą się tworzyć. W przypadku zjawisk konwekcyjnych, ocena prawdopodobieństwa wystąpienia zjawiska jest znacznie niższa, niż np. prognozowanych upałów.

Oceniamy zagrożenie

Skala prawdopodobieństwa omawiana we wcześniejszym podpunkcie, mówi nam jedynie o ryzyku wystąpienia danego zjawiska pogodowego, jednocześnie nie informując o spodziewanej gwałtowności. W tym celu zastosowano trzy-stopniową skale barw, mającą przedstawić możliwą gwałtowność zjawisk atmosferycznych.

W przypadku zjawisk burzowych, niekiedy potencjalnie bardzo groźne warunki w atmosferze nie oznaczają wysokiego prawdopodobieństwa wystąpienia burz, gdyż mogą zalegać np. suche warstwy powietrza, ograniczające ich rozwój. W tym celu wydaje się wysoki stopień zagrożenia o niskim prawdopodobieństwie sprawdzalności. Korelacja prawdopodobieństwa procentowego z trzy-stopniową skalą zagrożenia, pozwala na precyzyjne przedstawienie możliwej sytuacji.