W czwartek, 30.05.24 mieliśmy do czynienia z licznymi burzami, które rozwinęły się w chwiejnej masie powietrza PPm, po wschodniej stronie pofalowanego frontu, który sukcesywnie przesuwał się w kierunku zachodniej granicy kraju. Burze rozwinęły się w strefie zbieżności wiatrów i sterowane niewielkim przepływem w środkowej troposferze (równoległym do frontu), wędrowały z południa na północ w postaci training storms (jedna za drugą).

Wizualizacja danych radarowych z radaru Świdwin (zachodniopomorskie), z kąta uniesienia radaru 0,5 stopnia. 12:30 UTC, 30.05.2024, źr. danych: IMGW, via. daneradarowe.pl, wizualizacja NLradar

Komórki generowały intensywne opady deszczu oraz opady gradu. Szczególnie zaznaczyła się burza, która mniej więcej o godzinie 12:30 UTC (14:30 czasu lokalnego), wygenerowała grad o średnicy dochodzącej do kilku cm, przy czym z Waszych pomiarów wynika, że było to ok. 3 cm. Miało to miejsce w miejscowości Kaliska, w powiecie starogardzkim, na północny wschód od Czarnej Wody. Tam też burza spowodowała miejscowe szkody w uprawach. Wielkość gradzin można sklasyfikować jako H3/H4 w skali gradu TORRO, co odpowiada silnemu gradobiciu, mogącemu przyczynić się (wg powyższej skali) do uszkodzeń konstrukcji plastikowych, szklanych, szkód w uprawach, a nawet uszkodzeń karoserii samochodów. Również wg skali TORRO jest to grad odpowiadający średnicy orzecha włoskiego.

Zdjęcie: Katarzyna Pettka

Po zwizualizowaniu danych odbiciowości radarowej z kąta uniesienia radaru 0,5° ze Świdwina (zachodniopomorskie), o godzinie 12:30 UTC, w rejonie miejscowości Kaliska widoczny jest obszar maksymalnego echa, odpowiadający wartości przekraczającej 70 dBZ. Jest to biała plamka widoczna na załączonym zobrazowaniu, ulokowana wewnątrz rdzenia komórki burzowej. Tak silna odbiciowość może świadczyć o obecności dużych hydrometeorów wewnątrz chmury burzowej, a więc może być podstawą do stwierdzenia obecności większych gradzin. Ponadto, we wschodniej części burzy gradowej da się dostrzec również sygnaturę TBSS, czyli tzw. “kolec gradowy” (ang. hail spike). Jest to zakłócenie spowodowane obecnością dużych gradzin, skutkujące powstaniem fałszywego echa i jest skierowane przeciwnie do radaru[1]. Duże prawdopodobieństwo powstania gradu sugerowały też dane z produktu IMGW ZHAIL z godziny 12:30 UTC, co widać na załączonej, czwartej grafice.

Wizualizacja danych radarowych z radaru Świdwin (zachodniopomorskie), z kąta uniesienia radaru 0,5 stopnia. 12:30 UTC, 30.05.2024, źr. danych: IMGW, via. daneradarowe.pl, wizualizacja NLradar
Obraz radarowy z produktu ZHAIL (prawdopodobieństwo gradu) IMGW, via. old-radar-opadow.pl
Opracowanie: Bartłomiej Zastawny 

Dane radarowe IMGW uzyskano za pośrednictwem daneradarowe.pl, wizualizacja NLRadar.

*[1] – W. Pilorz, I. Laskowski, Obrazy radarowe źródłem informacji o zagrożeniach meteorologicznych, 2017.
Categories: Podsumowania

0 Comments

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *