Pomorski Alarm Pogodowy

Jak podał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – IMGW PIB, w dniu 21 lipca 2022 stacja w Ustce odnotowała rekord temperatury (absolutny dla danej stacji). Zmierzona wartość wyniosła 35,4 stopnia Celsjusza, przy czym poprzedni rekord, pochodzący z 2019 roku, wynosił 35,1. Zmierzono więc wartość o 0,3 stopnia wyższą.

Poniżej przedstawiamy mapy przybliżonego rozkładu temperatury, mierzonej w odstępach 2-godzinnych od 08:00 do 18:00 UTC. Najwyższa temperatura w województwie została zmierzona w wyżej omawianej Ustce. Bardziej upalnie było za zachodnią granicą regionu, m.in. w Darłowie, gdzie dokonano pomiaru Tmax o wartości 35,8 stopnia. Najniższe wartości obserwowano w Gdyni, przy czym temperatura maksymalna została zarejestrowana dopiero o 16:00 UTC (18:00 czasu lokalnego). Pomiar wyniósł wówczas 28,5 stopnia. Warto jednak zaznaczyć, że stacja w Gdyni jest umiejscowiona na Skwerze Kościuszki, a więc istotnym czynnikiem chłodzącym jest bezpośrednie sąsiedztwo Zatoki Puckiej. Wartości zbliżone do gdyńskiej stacji można było obserwować w Helu. Wgłębi osiedli, temperatury spokojnie przekraczały 30 stopni Celsjusza.

Na koniec warto zwrócić uwagę na zdecydowane ochłodzenie, zarejestrowane przede wszystkim przez stacje na północnym-zachodzie regionu. Miało ono związek z wkraczającą linią zbieżności i i zmianą kierunku wiatru na północno-zachodni. Wyraźne spadki temperatury obserwowano początkowo w Darłowie. Temperatura między 12:00 a 14:00 UTC spadła o nieco ponad 9 stopni Celsjusza. W Łebie spadek nastąpił później, lecz był bardziej stromy. Podczas gdy o 15:00 UTC notowaliśmy temperaturę na poziomie 33,6 stopnia, zaledwie godzinę później spadła ona do 27,1. Godzinny spadek temperatury wyniósł więc 6,5 stopnia Celsjusza. W godzinach wieczornych obserwowaliśmy stopniowe obniżanie się temperatury w pozostałej części województwa. Najwolniej temperatura obniżała się w południowych gminach. O godzinie 18:00 UTC w Chojnicach wciąż notowano 29 stopni, przy czym w Starogardzie Gdańskim wartości nie spadły jeszcze poniżej 30.

*UTC to uniwersalny czas koordynowany dla południka 0. Używany powszechnie w meteorologii dla ujednolicenia pomiarów. Gdy obowiązuje w Polsce czas letni, do UTC należy doliczyć 2 godziny. Zimą natomiast doliczamy jedną. 16:00 UTC jest więc godziną 18:00 w Polsce. W opisie zastosowano czas południka 0, w celu nie wprowadzenia czytelnika w błąd (dane na stronie hydro.imgw.pl prezentowane są właśnie w czasie UTC).

Categories: Podsumowania